Taivo Võõbus tegeleb kartulikasvatusega 1995 aastast Tartumaal Mäksa vallas. Kartul kasvab 30 hektaril.

Peale kartulikasvatuse tegeleme ka kartuli töötlemisega, milleks on olemas

veterinaar- ja toiduameti luba.

Ettevõte müüb või kasutab toodete valmistamiseks ainult enda kasvatatud stabiilselt

hea kvaliteediga kartulit.

 

ETTEVÕTTEST

MAK 2014-2020 vahenditest on Võõbus OÜ tegutsemist toetatud liikurlaaduri, köögivilja sorteeri, taimekaitsepritsi ja kahveltõstuki ostmiseks ning tootmishoone rekonstrueerimiseks.
Tegevuste eesmärgiks on tootmise nüüdisajastamise kaudu ettevõtte tulemuslikkuse parandamine.

 

MAK 2014-2020 meetme 4.1. vahenditest toetatakse Võõbus OÜd jahutusseadmete ostmisel ja paigaldamisel, kartulihoidla seadmete ostmisel, köögivilja poleeri ostmisel, toodangu pakkeliini ostmisel ja paigaldamisel ning kasvuhoone ostmisel ja paigaldamisel.

Investeeringu eesmärgiks on tootmise nüüdisajastamise kaudu ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse parandamine.